«…ώστε όποιος θέλει, να μπορεί»

1st In.F.o.Ma.T. 2005

For the photos press here
 
July 10 –17, 2005
Athens, Greece


Monday, July 11
Timetable Halls Groups Teacher
10:00 - 13:00 A II M. Klingvall
10:00 - 13:00 B III W. Ward
10:00 - 13:00 E I J. Koltai
13:00 - 14:00 Launch Break
14:00 - 17:00 A I S. Romersberger
14:00 - 17:00 B II G. Maes - J. Gayon
14:00 - 17:00 E III G. Cantalini
17:15 - 20:15 A III S. Bitonti
17:15 - 20:15 B II D. Legler
17:15 - 20:15 E I C. Block - V. Cambell
20:45 - 21:30 - - Discussion & Presentation
Tuesday July, 12
Timetable Halls Groups Teacher
10:00 - 13:00 A II R. Tsonev
10:00 - 13:00 B III D. Legler
10:00 - 13:00 E I A. Ocampo-Guzman
13:00 - 14:00 Launch Break
14:00 - 17:00 A   S. Bitonti
14:00 - 17:00 B   K. Holtvedt
14:00 - 17:00 E   J. Koltai
17:15 - 20:15 A   M. Klingvall
17:15 - 20:15 B   E. Tsolakidis
17:15 - 20:15 E   C. Block - V. Cambell
20:45 - 21:30 - - Discussion & Presentation


Wednesday July, 13
Timetable Halls Groups Teacher
10:00 - 13:00 A II S. Bitonti
10:00 - 13:00 B III E. Tsolakidis
10:00 - 13:00 E I S. St Claire
13:00 - 14:00 Launch Break
14:00 - 17:00 A   R. Tsonev
14:00 - 17:00 B   W. Ward
14:00 - 17:00 E   A. Ocampo-Guzman
17:15 - 20:15 A   S. Romersberger
17:15 - 20:15 B   G. Maes - J. Gayon
17:15 - 20:15 E   G. Cantalini
20:45 - 21:30 - - Discussion & Presentation
Thursday July, 14
Timetable Halls Groups Teacher
10:00 - 13:00 A II S. Romersberger
10:00 - 13:00 B III G. Maes - J. Gayon
10:00 - 13:00 E I J. Koltai
13:00 - 14:00 Launch Break
14:00 - 17:00 A   S. O`Connor
14:00 - 17:00 B   K. Holtvedt
14:00 - 17:00 E   A. Ocampo-Guzman
17:15 - 20:15 A   S. O`Connor
17:15 - 20:15 B   D. Legler
17:15 - 20:15 E   C. Block - V. Campbell
20:45 - 21:30 - - Discussion & PresentationFriday July, 15
Timetable Halls Groups Teacher
10:00 - 13:00 A II S. O`Connor
10:00 - 13:00 B III E. Tsolakidis
10:00 - 13:00 E I G. Cantalini
13:00 - 14:00 Launch Break
14:00 - 17:00 A   M. Klingvall
14:00 - 17:00 B   K. Holtvedt
14:00 - 17:00 E   S. St Claire
17:15 - 20:15 A   R. Tsonev
17:15 - 20:15 B   W. Ward
17:15 - 20:15 E   S. St Claire
20:45 - 21:30 - - Discussion & Presentation