«…ώστε όποιος θέλει, να μπορεί»

6th In.F.o.Ma.T

Click here to see photos of the festival
 
July 5 –12, 2009
Athens, Greece


Monday, July 12
Timetable Halls Groups Teacher
10:00 - 13:00 A II A.Citron
10:00 - 13:00 B III D.Hale
10:00 - 13:00 E I H.Gates
13:00 - 14:00 Launch Break
14:00 - 17:00 A I M.L.Kemp
14:00 - 17:00 B II J.Lickson
14:00 - 17:00 E III J.Lewis
17:00 - 17:30 Coffee Break
17:30 - 20:30 A III L.Leonvendagar
17:30 - 20:30 B II G. Symeonidis
17:30 - 20:30 E I G.Simeonidis
20:45 - 21:30 Performance by E.Tsolakidis
Tuesday July, 13
Timetable Halls Groups Teacher
10:00 - 13:00 A III J. van Dyke
10:00 - 13:00 B I D.Hale
10:00 - 13:00 E II C.Fox
13:00 - 14:00 Launch Break
14:00 - 17:00 A II L.Leonvendagar
14:00 - 17:00 B I D.Damato
14:00 - 17:00 E III H.Gates
17:00 - 17:30 Coffee Break
17:30 - 20:30 A I A.Citron
17:30 - 20:30 B II E.Tsolakidis
17:30 - 20:30 E III E.Tsolakidis
20:45 - 21:30 Performance by E.Tsolakidis

Wednesday July, 14
Timetable Halls Groups Teacher
10:00 - 13:00 A I L.Leonvendagar
10:00 - 13:00 B III J.Lickson
10:00 - 13:00 E II E.Tsolakidis
13:00 - 14:00 Launch Break
14:00 - 17:00 A I M.G.Oblak
14:00 - 17:00 B II D.Hale
14:00 - 17:00 E III C.Fox
17:00 - 17:30 Coffee Break
17:30 - 20:30 A II M.L.Kemp
17:30 - 20:30 B III E.Tsolakidis
17:30 - 20:30 E I J.Lewis
20:45 - 21:30 Impro show by group III

Thursday July, 15
Timetable Halls Groups Teacher
10:00 - 13:00 A II M.L.Kemp
10:00 - 13:00 B III J.Lickson
10:00 - 13:00 E I H.Gates
13:00 - 14:00 Launch Break
14:00 - 17:00 A I M.G.Oblak
14:00 - 17:00 B II D.Damato
14:00 - 17:00 E III C.Fox
17:00 - 17:30 Coffee Break
17:30 - 20:30 A III J. van Dyke
17:30 - 20:30 B II G.Symeonidis
17:30 - 20:30 E I G.Simeonidis

Friday July 16
Timetable Halls Groups Teacher
10:00 - 13:00 A III M.G.Oblak
10:00 - 13:00 B I E.Tsolakidis
10:00 - 13:00 E II J.Lewis
13:00 - 14:00 Launch Break
14:00 - 17:00 A III A.Citron
14:00 - 17:00 B II D.Damato
14:00 - 17:00 E I E.Tsolakidis
17:00 - 17:30 Coffee Break
17:30 - 20:30 A II J. van Dyke
17:30 - 20:30 B I C.Adorni
17:30 - 20:30 E III T.Yousry
20:45 - 21:30 Discussion & Conclusion of the 6th IN.F.O.MA.T